Çerez Politikası

ARALCO GIDA YATIRIM SAN. TİC. A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Çerez Kullanımı Aydınlatma Politikası

  • Çerezler Nedir

Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda ve mobil cihazınızda geçici olarak saklanan küçük veri birimleridir. Çerezler, hakkınızda kişisel bilgi içermez ve bireysel kullanıcıların kimliklerinin tespit edilmesi için kullanılmaz. Çerezler genellikle benzersiz bir tanımlayıcıya sahip olup, bu tanımlayıcı cihazınızda saklanan anonim bir sayıdır.  Bazıları web sitesi oturumunuz bittiğinde sonlanırken bazıları da bilgisayarınızda uzun süre kalır.

  • Çerezlerin Kullanım Amacı

www.aralco.com.tr  web sitesi, Uni-Chef (www.uni-chef.com.tr), Komşu Kahve (www.komsukahve.com), Bisquitte (www.bisquitte.com) ve 38 Eatery (www.38eatery.com) markaları, bu markalara ait web siteleri ve mobil uygulamaları, Buca Osb. Mah. 2/22 Sok. No:13 Buca/İzmir  adresinde faaliyet gösteren Aralco Gıda Yatırım San. Tic. A.Ş.’nin bir hizmetidir. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesinden sorumlu kişi Aralco Gıda Yatırım San. Tic. A.Ş. olup, işbu bu metin kapsamında “ARALCO” olarak anılacaktır.

Ziyaretiniz esnasında kullanıcı deneyiminizi en üst seviyeye çekmek, kullanıcıların rahat erişim sağlayabileceği bir web sitesi oluşturmak, kendi performansımızı takip etmek, web sitemizi ziyaretiniz esnasında güvenliğinizi ve gizliliği sağlamak, web sitesinde yapacağınız işlemlerde kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi saklamak için çerezleri kullanıyoruz. 

  • Çerez Türleri

Çerezler, “kalıcı çerezler” ve “geçici çerezler” olmak üzere iki türe ayrılırlar. 

  • Kalıcı çerezler, web sitesini ilk ziyaretinizde oluşturulur; çerezin “kullanım ömrü”, yani geçerlilik süresi boyunca veya sizin tarafınızdan silinene kadar cihazınızda kalır. Web sitesini, cihazınız üzerinden her ziyaret edişinizde tekrar etkinleşirler.
  • Geçici çerezler ise “oturum çerezleri” olarak bilinmektedir. Geçici çerezler, “tarayıcı oturumu” süresince geçerlidir. Tarayıcı oturumu, internet tarayıcısı pencerenizi açtığınız an başlamakta olup, tarayıcı pencerenizi kapatmanızla sonlanmaktadır. Tarayıcınızı kapatmanızla birlikte, tüm geçici çerezler silinmektedir. 

Çerezler, aynı zamanda “birinci taraf çerezleri” veya “üçüncü taraf çerezleri” olabilir. 

Birinci taraf çerezleri, doğrudan şirketimiz tarafından tasarlanan ve kullanılan çerezlerdir. 

Üçüncü taraf çerezleri ise, Şirketimiz iş ortakları, hizmet sağlayıcıları vb. üçüncü kişilere ait olan ve bu kişiler tarafından yönetilen çerezlerdir. 

Çerezler, görevlerine göre; “kesinlikle gerekli çerezler”, “performans çerezleri”, “işlevsellik çerezleri” ve “reklam/hedefleme çerezleri” olmak üzere dört temel gruba ayrılmaktadırlar. 

Kesinlikle gerekli çerezler, kimlik tanımlama ve güvenlik amacı ile gerekli olup gereklilik arz etmektedir. Bu tür çerezler, pazarlama faaliyetlerinde veya internette nerelerde olduğunuzun hatırlanması için bilgi toplamaz. 

Performans çerezleri, kullanıcıların web sitesini ne şekilde kullandığını tespit etmek için, istatistiksel amaçlar ile anonim veriler toplar, web sitemizi ziyaretiniz esnasında kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için kullanılır ancak kişisel verileri içermez. Bu çerezler olmadan, web sitemizin ne şekilde performans gösterdiğini öğrenemez ve size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için gerekli düzeltmeleri gerçekleştiremeyiz. 

İşlevsellik çerezleri, web sitesinin ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize uygun hale getirilmesine, yapmış olduğunuz tercihlerin hatırlanmasına izin verir. Kullanıcı bilgileri, dil ve konum tercihleri ve diğer kişisel hizmetlerin sunulmasında bu çerezler kullanılır. Bu çerezlerin topladığı bilgiler, diğer web sitelerindeki aktivitelerinizin takibini sağlamaz. Bu çerezler olmadan, web sitesi daha önce yapmış olduğunuz tercihlerinizi hatırlayamaz ve size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunamaz. 

Reklam/hedefleme çerezleri, tarayıcı alışkanlıklarınızla ilgili bilgi toplar, bir web sitesini ziyaret ettiğinizi hatırlar ve bu bilgiyi diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşır. Bu şekilde, ilgi alanıza giren reklamların size ulaşmasını sağlar. Her ne kadar bu çerezler sizin diğer web sitelerine yapmış olduğunuz ziyaretleri takip edebilse de toplanan veriler ile sizin profiliniz arasında bağlantı kurulmadığından genellikle sizin gerçekte kim olduğunuzu tespit edemezler. Bu çerezler olmadan, size ve ilgi alanlarınıza giren daha az içerikle karşılaşırsınız. 

  • Çerezleri Yönetme ve Devre Dışı Bırakma

Genellikle internet tarayıcıları, çerezlerin kullanımına otomatik olarak izin verilmiş şekilde ayarlanmıştır. İnternet tarayıcınızın ayarları üzerinden çerezleri sınırlayabilir, engelleyebilir, silebilir veya cihazınıza çerez gönderildiğinden uyarı alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Farklı internet tarayıcıları için, farklı yöntemler kullanılması gerekebilir, bu konuda detaylı bilgiyi internet tarayıcınızın “Yardım” bölümünden öğrenebilirsiniz. 

Şirketimiz web sitesine farklı cihazlar üzerinden erişiyorsanız, her bir cihaz için internet tarayıcınızın “çerez ayarlarının” tercihlerinize uygun olarak düzenlendiğinden emin olmanız gerekmektedir. Bir veya daha fazla çerez kategorisi engellemeniz halinde, mevcut çerezler ile bilgi toplamaya devam edebiliriz, ancak engellenen çerezlerin kullanımına derhal son verilecektir. 

Her halükârda ilerleyen zamanlarda bilgisayarınızda depolanan ve izninizi gerektiren çerezleri kaldırmak istemeniz halinde, web tarayıcısı tarafından bu amaçla sağlanan araçları kullanarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. 

Bu bağlamda, ihtiyaç duyabileceğiniz ilave bilgilere aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz: 

Chrome : https://support.google.com/chrome/?hl=tr#topic=3227046

Firefox : https://support.mozilla.org/tr/

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/tr-tr/product/internet-explorer 

Safari : https://support.apple.com/tr-tr/HT201265 

Çerezlerin Kullanımını Kontrol Etme

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies/

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Çerez ayarlarının değiştirilmesi web sitemizin kullanımını engellemez ve içeriklere erişiminizi kısıtlamaz.

  • Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptir;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, [__________] elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza kullanarak ya da Buca Osb. Mah. 2/22 Sok. No:13 Buca/İzmir adresimize noter kanalı ile başvuruda bulunabilirsiniz.  

Şirket olarak talebinizi, talebin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç 30 (Otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenmiş tarifedeki ücret tarafınızdan alınabilir.

Veri Sorumlusu olarak yaptığınız talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabımızı yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebiliriz. Başvurunuzda yer alan talebinizin kabul edilmesi hâlinde gereğini yerine getireceğiz. 

Başvurunuzun, Veri Sorumlusu olarak Şirketimizin bir hatasından kaynaklanması durumunda başvurunuz için bir ücret alındıysa tarafınıza iade edilecektir.