GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası bu siteyi, ARALCO web sitesi ve/veya mobil uygulamaları aracılığıyla ya da bu siteyle ve mobil uygulamayla bağlantılı olarak sağlanan hizmetler sonucunda bu hizmetlerden faydalanan kullanıcıların kişisel verilerinin ne şekilde işlendiği ve korunduğu ile ilgili bilgi sunma amacıyla hazırlanmıştır.

www.aralco.com.tr  web sitesi, Uni-Chef (www.uni-chef.com.tr), Komşu Kahve (www.komsukahve.com), Bisquitte (www.bisquitte.com) ve 38 Eatery (www.38eatery.com) markaları, bu markalara ait web siteleri ve mobil uygulamaları, Buca Osb. Mah. 2/22 Sok. No:13 Buca/İzmir  adresinde faaliyet gösteren Aralco Gıda Yatırım San. Tic. A.Ş.’nin bir hizmetidir. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesinden sorumlu kişi Aralco Gıda Yatırım San. Tic. A.Ş. olup, işbu Gizlilik Politikası kapsamında “ARALCO” olarak anılacaktır.

Sitemizdeki hizmetlerden faydalanan kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’nde yer alan şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunlarına uygun olarak kurulmuş olan şirketimiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuata uygun olarak kimliğinizi, belirli veya belirlenebilir kılınan her türlü bilginizi, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, bizimle paylaştığınız her türlü bilgiyi korur, işler, kullanır ve saklar.

İşlenen kişisel verilerin bir kısmı, doğrudan üyelik veya profil oluşturma sırasında ya da,  daha sonra Kullanıcı tarafından sağlanmaktadır. Bir kısım kişisel veri ise otomatik yollarla elde edilmektedir. Kullanıcı’nın doğrudan web sitesi ve uygulamalar aracılığı ile paylaştığı bilgiler şunlardır:

 • Ad, Soyad
 • E-posta adresi
 • Telefon Numarası
 • Ödeme Bilgisi
 • Adres Bilgisi

Kullanıcının doğrudan sağlamadığı ancak otomatik yollarla elde edilen veya tarafımızca üretilen kişisel veriler şunlardır:

 • Tarayıcı çerez (cookie) bilgileri
 • Kullanıcı işlem bilgisi
 • Genel Konum Verileri
 • Site içi hareketler-sayfa gezinti bilgileri
 • Davranışsal veya özelleştirilmiş reklamcılık verileri
 • Hizmete erişim için kullanılan mobil cihazlar
 • Ağ, ağ cihazları ya da kullanılabilecek uyumlu diğer cihazlara dair bilgi 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kullanıcıların üyelik veya profil oluşturma sırasında paylaşmış olduğu bilgiler, üyelik işleminin gerçekleştirilebilmesi ve gerektiğinde tarafımızca Kullanıcı ile iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmaktadır. Kullanıcıların kişisel verileri, kanuni sınırlar çerçevesinde yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı olmak üzere hukuka uygun olarak işlenmektedir.

 • Kullanıcılara sunulan hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak
 • Site içi deneyimlerini zenginleştirmek
 • Şirket raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri
 • İstatistiksel değerlendirmeler 
 • Pazar araştırmaları 
 • Yeni ürün ve hizmetleri kullanıcılara tanıtmak ve yine bu amaçlarla veri tabanları oluşturmak 
 • Web sitesi ve uygulamalar üzerinden sunulan reklamları kişiselleştirebilmek 

için de bu veriler Kullanıcı bilgileri ifşa edilmeden kullanılabilir. Kullanıcı, var olan hizmetleri kullandığı takdirde, bu sayılan veri işleme faaliyetlerine açıkça onay vermiş sayılacaktır.

Kanun uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı durumunda kişisel veriler kullanıcıların ayrıca/tekrar rızası alınmadan işlenebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde sayılan istisnalar şunlardır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

ÇEREZLERİN (COOKIES) TOPLANMASI VE KULLANIMI

Site ziyaret edildiğinde “cookies” (çerez) olarak adlandırılan bazı bilgi ve dosyalar Kullanıcı’nın sitenin kullanımını kolaylaştırması amacıyla saklanıp daha sonra da kullanılabilir. Bir çerezin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi sonucunda depolanan bilgi türü PC’ye özgüdür ve IP adresi, PC’nin web sitesini ziyaret tarih ve saati, web sitesinin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği ve ulaşılmak istenen web sayfalarının başarıyla Kullanıcı’ya sunulup sunulmadığı gibi verileri içerir. Bu bilgiler anonimdir. Kişiye ait değil, bilgisayara aittir. Daha detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası’nı okuyunuz.

Çerez verilerinden, web sitesinin kullanımına ilişkin daha fazla bilgiye sahip olmak ve web sitesinin optimum seviyede çalışıp çalışmadığını görebilmek amacıyla yararlanılır. Bu, verilen web hizmetlerinin geliştirilmesini, keyifli ve yenilikçi bir çevrimiçi (online) deneyim sunulmasını mümkün kılar.

Dijital platformda yer alan çerezler üzerinden kişisel verileriniz toplanabilir, toplanan veriler kanuna uygun olarak işlenebilir, aktarılabilir ve saklanabilir. Web sitesinin kullanılması halinde işbu gizlilik politikası kabul edilmiş sayılacaktır.

Bilgisayarın ayarları değiştirilerek bu bilgiler silinebilir ya da bloke edilebilir Bu bilgiler silinir ya da bloke edilirse, internet sitesinin bazı özelliklerinden yararlanılamayabilir.

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ

Elde edilen kişisel veriler, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca, bu süreleri aşmamak şartıyla saklanmaktadır. Bunun dışında kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla saklanan kişisel veriler, yine kanunlarda belirtilen süreler sınırınca saklanmaktadır. Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerini zedelememek kaydıyla ARALCO’nun meşru menfaatlerinin gerektirmesi durumunda kişisel veriler, bu menfaatlerin gerektirdiği süreler boyunca da saklanabilir.

Kişisel verinin saklanmasını gerektirecek durumların ortadan kalkması durumunda kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde ARALCO tarafından uygun bir şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel veriler, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlardan birinin, üçüncü kişilere aktarımı gerektirmesi ve Kanun’un 5. maddesinde belirlenen şartlardan birinin varlığı halinde yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir. Lütfen web sitemizde yer alan Aydınlatma Metni’ni dikkatlice okuyunuz.

KULLANICI’NIN HAKLARI

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında veri sorumlusu Aralco Gıda Yatırım San. Tic. A.Ş.’dir. Kişisel veri sahibi olarak her kullanıcı, ______________ e-posta adresine mail atarak; kanunun kendisine tanıdığı hakları kullanmak, yayın ve gizlilik politikamızla alakalı bilgi almak için bizle bağlantıya geçebilir. Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan Aydınlatma Metni’ni okuyunuz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI

Kişisel verileriniz ARALCO’nun koruması altındadır. Kanun uyarınca;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini
 • Kişisel verileri muhafaza edebilmek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli tedbirler alarak bu amaca yönelik politikalar uygulamakta ve tüm kişisel veriler internet üzerinden SSL (Secure Socket Layer) sertifikası ile güvence altına alınmaktadır.

Bu önlemler uygun yeni güvenlik teknolojileri ortaya çıktıkça güncellenmeye devam edecektir.

Gerekli veri güvenliği önlemlerinin alınmasına rağmen, siteye ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda ARALCO’nun herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacağı gibi web sitesi üzerinden başka uygulamalara/internet sitelerine link verilmesi halinde de ARALCO söz konusu uygulamaların/internet sitelerinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir hukuki sorumluluk taşımayacaktır.

YASAL UYARI

Bu web sitesinde ve mobil uygulamalarda yer alan bütün bilgiler ve tavsiyeler genel niteliktedir ve bunlara dayanarak karar verilmemesi gerekir. ARALCO bu web sitesinde ve mobil uygulamada sunulan bütün bilgilerin, web sitesine ve mobil uygulamya dahil edildiği an itibariyle, doğru olması için çalışmakta, fakat bunların doğru olduğuna dair garanti vermemektedir.

Bu bilgilere ya da tavsiyelere dayanarak verilen kararların sonuçlarından, uğranılabilecek zarar, ziyandan ARALCO sorumlu değildir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu web sitesinde ve mobil uygulamalardaki telif hakları ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunan yazı, fotoğraf, diğer görsel öğeler ve ses öğeleri gibi içerikler bulunmaktadır. Telif hakları ve diğer fikri mülkiyet haklarının tamamı ARALCO mülkiyetindedir.

ARALCO bu web sayfasının ve mobil uygulamaların kullanım koşullarında ve yukarıda yer alan yasal uyarıda zaman zaman değişiklikler yapabilir.

Bu web sitesine ve mobil uygulamalarına girerek o an için geçerli olan koşulları ve yasal uyarıyı kabul etmiş olacağınızdan her defasında söz konusu koşulları ve yasal uyarı kontrol etmeniz gerekir.

WEB SİTESİNDE VE MOBİL UYGULAMADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI/WEB SİTESİNİN VE MOBİL UYGULAMANIN FAALİYETİ

ARALCO her zaman için bu web sitesinin ve Porty mobil uygulamasının formatında ve içeriğinde değişiklik yapabilir.

www.aralco.com.tr web sitesi ve mobil uygulamaları içeriğin güncellenmesi ya da başka nedenlerle destek ya da bakım çalışmaları sırasında bu web sitesi ve mobil uygulama faaliyeti askıya alınabilir, ARALCO her zaman için, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bu web sitesinin ve mobil uygulamanın erişimine son verme hakkına sahiptir.

GİZLİLİK POLİTİKASI’NDA DEĞİŞİKLİKLER

ARALCO, işbu Gizlilik Politikası hükümlerinde değişiklik yapabilir. Güncel Gizlilik Politikası, Site’de yayınlandığı tarihte veya Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte geçerlilik kazanır.

YETKİLİ MAHKEME

Bu koşullar T.C yasalarınca belirlenen hükümlere tabidir ve bu yasalara uygun olarak yorumlanacaktır.

İşbu Gizlilik Politikası’ndan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.